des de de
  fins a de

S'han trobat 4 licitacions
Data de publicació de l'adjudicació provisional : 05/01/2018 20:20 (GMT+01:00)
Poder adjudicador: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Impulsor: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Tipologia: contracte de serveis
Expedient: 2016ASSER03
Estat: Adjudicació provisional
Data de publicació de l'adjudicació definitiva : 04/08/2017 12:37 (GMT+02:00)
Poder adjudicador: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Impulsor: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Tipologia: contracte de serveis
Expedient: 2016ASSER01
Estat: Adjudicació definitiva
Data de publicació de l'adjudicació definitiva : 18/07/2017 08:27 (GMT+02:00)
Poder adjudicador: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Impulsor: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Tipologia: contracte de subministrament
Expedient: AS2016SUB04
Estat: Adjudicació definitiva
Data de publicació de l'adjudicació definitiva : 30/11/2016 15:17 (GMT+01:00)
Poder adjudicador: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Impulsor: AranSalut Servicis assistenciaus integrats SL
Tipologia: contracte de serveis
Expedient: AS2016SER03
Estat: Adjudicació definitiva

<< Tornar a l'inici